Danflexhuse.dk

Det 21. århundredes bolig er energi-neutral eller - energi-producerende

Det vigtigste krav til dette århundredes huse - både parcelhuse og større bolig- og erhvervsbyggerier - er, at de som minimum skal være energi-neutrale, hvilket betyder, at de - netto - ikke får tilført energi udefra. Det idéelle er, at huset har en overskudsproduktion og således, ofte kaldet et plusnergihus, aktivhus eller lignende, som også kan bidrage til at producere energi til beboernes aktivieteter udenfor huset.

Et nul-energihus eller plus-energihus kan sikres på to måder, som oftest kombineres:

Energi-produktion:
Huset udstyres med solceller, varmepumpe, solfanger, husstandsmølle og andre CO2-neutrale energikilder, som er tilstrækkelige til at forsyne huset med energi.

Energibesparelser:
Huset kan isoleres og bygges / renoveres på en måde, så husets forbrug af energi minimeres og dermed mindsker behovet for energi. Det er den metode, som søges opnået i princippet om passivhuse - samt i mindre ambitiøse koncepter, som Energiklasse 1 / Energiklasse 2015 m.v.

Det kan næppe undgås at kombinere de to metoder, men der kan være mange hensyn at tage, som er afgørende for, hvordan de to metoder vægtes. For eksempel betyder indeklimaet meget for, hvordan huset er at bo i. Desuden har klimaet naturligvis også stor betydning. Selv om varmepumper vil være nødvendig i mange huse, kan en dansk løsning ikke nødvendigvis benyttes i Sydspanien, hvor der måske er behov for køling om sommeren og mindre opvarmning om vinteren.

Energi-produktionen
Det nye "sort" indenfor energi på énfamilie huse er solceller. Og der er også noget stærkt fascinerende ved tanken om, at man montorerer nogle solpaneler på sit tag, og derefter ikke længere har spekulationer over udgifter til el eller dårlig samvittighed over klimaet. Det er næsten for godt til at være sandt - og er det også kun delvist. Solceller er stadig dyre og kan stadig ikke løse alle problemer helt alene. De skal suppleres med andre løsninger, og her falder valget ofte på én eller anden type varmepumpe, som de idéelle kombination til et solcelleanlæg.

I langt de fleste huse uden fjernvarme vil det i fremtiden være sådan, at varmepumpen er hjertet i et parcelhus' energiproduktion. Varmepumpen indgår i den efterhånden meget udbredte varmeform jordvarme, men stigende omfang brugt bliver varmepumper også brugt i luft-til-luft systemer, hvor varmen trækkes ud af den omgivende luft og blæser varm luft ind i huset. Endda er der selv her på de koldere himmelstrøg et stigende forbrug af luft-til-vand varmepumper, hvor varmen hentes ud af luften og bruges til at varme vand til radiatorer eller varm vand.

Fælles for alle varmepumper er imidlertid, at de bruger elektricitet til driften. De bruger langt mindre el end tidligere elvarme-systemer, men strøm skal de have, og hvis huset skal være energineutralt eller energi-producerende skal der også installeres et lille elværk i huset. Stadig flere vil her vælge solceller som elproducerende kilde, men en husstandsmølle kan i nogle tifælde være en mindst lige så god låsning - i hvert fald, hvis man bor lidt mere ud i det åbne land og dermed har plads til den uden at genere omgivelserne.

Et hus kan være energineutralt på to måder. Én metode er, at al overskydende energi oplagres i eller omkring huset. Det kan for eksempel ske i form af batterier til oplagring el eller et varmelager til at oplagre varmen fra fx et solfanger. En anden metode er at bruge det kollektive elnet som batteri. Det er blandt andet muligt på grund af Nettomålerordningen, som gør det muligt at sælge sin elproduktion til sit elselskab, så andre el-kunder kan bruge den overskydende el, og man så senere kan købe en tilsvarende mængde strøm tilbage for samme pris, som man solgte sin overskydende produktion for.

Passivhus nær Århus
Passivhus fra Passivbolig A/S. Huset er udstyret med varmepumpe og varmecirkulation
så varmen kan ledes hen det sted i huset, hvor der aktuelt er brug for den.
Huset har også elektriske rullegardiner som kan øge isoleringen omkring vinduerne om natten.

Varmepumpe
Varmepumpen er placeret centralt i huset. Huset har været
en del af en byggeudstilling nær Århus.

Højisolerede vinduer
Trelagsglas og vinduesrammer indrettet til at holde
særligt godt på varmen er en vigtig del af
de energibesparende foranstaltninger i et passivhus.
Her det en gennemskåret model af et
Futura Plus vindue.